Joaquim Da Silva Neto

Photo: courtesy Guy Dedieu

To: Joaquim Da Silva Neto @ Cycling Archives