Ottavio Bottecchia
Vélo AuTomoTo 1924
Photo: courtesy Emile Arbes

To: Ottavio Bottecchia @ Cycling Archives