Rostislav Krotký

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Rostislav Krotký @ Cycling Archives