Karl Litschi

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Karl Litschi @ Cycling Archives