Vyatcheslav Kuznetsov

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Vyatcheslav Kuznetsov @ Cycling Archives