Leopold Van Den Neste
Leopold VAN DEN NESTE (SIRIKI MUNCK GITANE)
Photo: courtesy Philippe HUGUENIN

To: Leopold Van Den Neste @ Cycling Archives