Sergio Oliveira Ferreira
Sergio FERREIRA (IMPORBOR)
Photo: courtesy Philippe HUGUENIN

To: Sergio Oliveira Ferreira @ Cycling Archives