Mirco Lorenzetto

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Mirco Lorenzetto @ Cycling Archives