Benigno Aspuru Zarandona
Benigno ASPURU (KAS)
Photo: courtesy Philippe HUGUENIN

To: Benigno Aspuru Zarandona @ Cycling Archives