Vladimir Novotny

Photo: courtesy Wim Dingemanse

To: Vladimir Novotny @ Cycling Archives