Gorka Beloki Dorronsoro

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Gorka Beloki Dorronsoro @ Cycling Archives