Yuriy Krivtsov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Yuriy Krivtsov @ Cycling Archives