Vladimir Novotny

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Vladimir Novotny @ Cycling Archives