Galym Akhmetov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Galym Akhmetov @ Cycling Archives