Aleksandr Gontchenkov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Aleksandr Gontchenkov @ Cycling Archives