Stephan Gottschling

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Stephan Gottschling @ Cycling Archives