Giuseppe Tartaggia

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Giuseppe Tartaggia @ Cycling Archives