Sergei Pomoshnikov

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Sergei Pomoshnikov @ Cycling Archives