Evgeniya Sergeyevna Augustinas-Romanyuta

Photo: courtesy Willem Dingemanse

To: Evgeniya Sergeyevna Augustinas-Romanyuta @ Cycling Archives