Thibaut Vassal
Thibaut VASSAL (U.V. Mazamet )
Photo: courtesy Jean Bollaerts

To: Thibaut Vassal @ Cycling Archives