Roger Lambrecht
Geboortehuisje Roger Lambrecht in Sint- Joris-ten-Distel
Photo: courtesy paul lAMBRECHT

To: Roger Lambrecht @ Cycling Archives