TI - Raleigh 1976 TI - Raleigh
Photo: courtesy Erik Van Herck

  • To TI - Raleigh 1976 @ Cycling Archives