Molteni 1970 Molteni
Photo: courtesy Erik Van Herck

  • To Molteni 1970 @ Cycling Archives