Bruno Wojtinek

Photo: courtesy Marcel Segessemann

To: Bruno Wojtinek @ Cycling Archives