Giuseppe Minardi

Photo: courtesy Guy Dedieu

To: Giuseppe Minardi @ Cycling Archives